Сихівський район м. Львова. ДНЗ № 17
Положення про електронну реєстрацію

Положення

про порядок набору, обліку та забезпечення  прозорості у зарахуванні дітей до закладів дошкільної освіти  м. Львова

 

1. Загальні  положення

1.1.Загальнаміська електронна реєстрація дітей до вступу у заклади дошкільної освіти (групи) (далі – ЗДО) для дітей із загальним розвитком та особливими потребами, що є у комунальній власності територіальної громади м. Львова здійснюється з метою:

1.1.1. Спрощення процедури обліку дітей до зарахування у ЗДО.

1.1.2. Забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку.

1.1.3. Забезпечення доступу до інформації про ЗДО, що є у комунальній власності територіальної громади м. Львова.

1.1.4. Запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей до ЗДО .

1.1.5. Здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ЗДО.

 

1.2. Положення про порядок набору, обліку дітей та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до закладів дошкільної освіти м. Львова (далі Положення) розроблено із врахуванням вимог чинного законодавства та  визначає послідовність набору дітей з подальшим обліком у ЗДО м. Львова.

1.3. Положення є обов’язковим для всіх ЗДО, які перебувають у комунальній власності м. Львова.

1.4. Дія Положення не поширюється на ЗДО, які перебувають у відомчій чи приватній власності.

1.5. У ДНЗ з групами загального розвитку діти зараховуються на підставі:

1.5.1. Наявності  електронної заявки  дитини в системі реєстрації дітей до ЗДО   м. Львова.

1.5.2. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

1.5.3. Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ЗДО.

1.5.4. Копії свідоцтва про народження дитини.

1.6.    У ЗДО  компенсуючого типу діти зараховуються на підставі:

1.6.1. Наявності  електронної заявки  дитини в системі реєстрації дітей до ЗДО м. Львова.

1.6.2. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

1.6.2. Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад компенсуючого типу.

1.6.3. Копії свідоцтва про народження дитини.

1.6.4. Висновку психолого-медико-педагогічної консультації управління освіти департаменту гуманітарної політики  Львівської міської ради (ПМПК) або територіального лікувального профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для санаторних ЗДО).

1.6.5. Скерування районного відділу освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики  Львівської міської ради.

 

1.7. Перевага при зарахуванні дітей дошкільного віку в ЗДО надається дітям, які проживають у м.Львові, а також, на адміністративно-територіальних землях, які межують із землями Львівської міської ради ( м.Винники, смт.Брюховичі, смт.Рудно) відповідно до ухвали сесії ЛМР від 18.06.2009 р.   № 2711 «Про встановлення територіальних меж між землями Львівської міської ради, у тому числі м.Львова та землями адміністративно-територіальних утворень, які межують із землями Львівської міської ради».

 

1.8. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1.8.1. Електронна база даних дітей до вступу та обліку у ЗДО (далі електронна база даних) - єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про ЗДО та дітей, які відвідують чи планують відвідувати ці ЗДО та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу.

1.8.2.Володілець електронної бази даних – управління освіти  департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

1.8.3. Консультант – особа, уповноважена управлінням освіти ДГП ЛМР, яка має право консультувати, роз’яснювати заявникам, а також контактувати з адміністратором системи для внесення відповідних змін при необхідності.

1.8.4.Адміністратор – особа,  уповноважена ЛКП МЦІТ,  яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до бази даних електронної реєстрації, надання інформації на підставі письмових чи електронних звернень батьків або осіб, які їх заміняють, окрім, зміни дати реєстрації електронної заявки, відповідно до угоди про співпрацю з володільцем єдиної комп’ютерної бази даних.

1.8.5..Заявник – особа, що вносить дані дитини до електронної бази та несе персональну відповідальність за надану інформацію.

 

II.  Порядок набору та обліку дітей у ЗДО комунальної власності м. Львова

2.1. Набір дітей до ЗДО здійснює його керівник, відповідно до списків сформованих електронною базою даних відповідно до Правил електронної реєстрації заявок на зарахування дітей до закладів дошкільної освіти м. Львова.

2.2. Першочергово зараховуються діти пільгових категорій (20%). У черзі електронної реєстрації існує фіксована квота для пільгової категорії, а саме: перші 20% від фактичної  наповнюваності відповідної вікової групи розраховані для даної категорії дітей.

 

2.3. До пільгової категорії відносяться:

2.3.1. Діти-інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ЗДО.

2.3.2. Діти батьків – інвалідів I групи.

2.3.3. Діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого стихійного лиха, аварій, катастроф.

2.3.4. Діти військовослужбовців Збройних сил України, учасників АТО.

2.3.5. Діти військовослужбовців Служби безпеки України.

2.3.6.  Діти військовослужбовців військової прокуратури.

2.3.7. Діти внутрішньо переміщених.

2.3.8. Діти, які перебувають під опікою.

 

2.4.У разі надання неправдивої інформації батьками або особами, які їх заміняють, а саме: дата народження, серія та № свідоцтва про народження, пільгова категорія – дитина не буде зарахована до закладу. Якщо батьки виявили помилки у електронній заявці дитини, необхідно звернутися до 10 травня року зарахування дитини до закладу дошкільної освіти, до адміністратора реєстрації з метою їх виправлення.

 

2.5. Електронне зарахування дітей 2 – 6 -ти років здійснюється 1 червня, а прийом до ДНЗ упродовж червня-серпня.

 

2.6. Батьки самостійно стежать за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та прохідним бар’єром за адресою: http://edu.smart.lviv.ua/ .

 

2.7. Електронний перевід дітей по групах проводиться 1 вересня, враховуючи корекції, які керівник ЗДО заявляє з 10 до 15 серпня (формування груп компенсуючого типу, інклюзивних). Діти старших груп залишаються на повторний курс лише за заявою батьків.

 

2.8. Дані про формування мережі груп подаються завідувачем ЗДО до 1 вересня за рік до відкриття групи.

 

2.9. Впродовж усього періоду перебування у ЗДО інформація про дитину зберігається в електронній базі даних.

 

III. Контроль за порядком набору до закладів дошкільної освіти.

 

3.1. За комплектацією груп дітьми відповідає персонально керівник ЗДО.

3.2. Контроль за дотриманням порядку набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до ЗДО м. Львова здійснює управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

 

IV. Забезпечення доступу до електронної бази даних

4.1. Доступ до всіх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише адміністратор та володілець електронної бази даних, які використовують персональні дані виключно у межах виконання своїх повноважень та договору. Адміністратор несе відповідальність за внесення, зміни, збереження та захист персональних даних заявника.

4.2. Доступ до електронної бази даних здійснюється через офіційний веб-портал мережі ЗДО Львівської міської ради http://edu.smart.lviv.ua/. Усі персональні дані заявників є закриті від публічного доступу.

 

 

Правила

про порядок набору, обліку та забезпечення  прозорості у зарахуванні дітей до закладів дошкільної освіти м. Львова

 

 

1. Електронна реєстрація заявки на зарахування дитини у заклад дошкільної освіти передбачає внесення інформації про дитину до загальноміської електронної бази даних.

2.  Електронна реєстрація є обов’язковою для того, щоб дитина могла бути зарахована до ЗДО. Вона здійснюється шляхом заповнення спеціальної електронної форми за адресою: http://edu.smart.lviv.ua/ 

3. Якщо батьки або особи, що їх заміняють, не в змозі самостійно заповнити електронну форму, то вони можуть звернутися за допомогою у територіальний Центр надання адміністративних послуг м.Львова .

4. При реєстрації заявці надається індивідуальний номер та фіксується дата її подачі. Ці дані вже не змінюються.

5. Стан заявки можна перевірити за адресою: http://edu.smart.lviv.ua/user/sign-in/login.

 

6.Усі заявки із статусом «на розгляді», зареєстровані упродовж 2013-2016 років, автоматично перенесені до оновленої електронної бази даних із збереженням даних та дати.

 

7. Під час електронної реєстрації дитини батьки мають змогу зареєструвати електронну заявку в три ДНЗ, визначаючи за пріоритетністю (високий, середній, низький). Є можливість редагувати електронну заявку дитини, змінюючи бажані та пріоритетні ЗДО включно до 10 травня того року, коли дитина йтиме до закладу дошкільної освіти.

 

8.  Реєстрація новонароджених дітей до 1 року починається  о 9.00 год в перший робочий день січня наступного року за роком народження. Відліком для зарахування дитини до ЗДО є 01 вересня, тому, при реєстрації на бажаний батьками рік зарахування до ЗДО , дитині станом на 01 вересня повинно бути повних два роки (група раннього віку) та три роки (молодша група).

 

9. Зареєстрована заявка отримує порядковий номер, в кожен обраний батьками дошкільний заклад відповідно до кількості раніше поданих інших заявок, які сортуються у порядку зростання дати реєстрації.

Порядковий номер не є місцем.

 

10. Порядковий номер може змінюватися лише у випадках (перелік вичерпний):

a.    вибуття дитини з ДНЗ;

b.    зарахування дітей в ДНЗ (формування груп);

с.    редагування електронних заявок батьками (п.7).

 

11.Остаточне зарахування дитини до ЗДО здійснюється завідувачем обраного Вами ЗДО у відповідності до електронного листа від адміністратора та поданих документів батьками.

 

12. На вимогу батьків або осіб, що їх заміняють, які подали заявку у відповідний ЗДО, адміністратор або володілець надає перелік усіх зарахованих дітей з датами подачі їхньої заявки (без персональних даних дітей).

 

13. Для реєстрації дитини необхідно:

- ввійти на сайт http://edu.smart.lviv.ua;

- ввести у відповідні графи персональні дані батька, дитини: ПІБ, дату народження, № свідоцтва про народження, адреса місця реєстрації, наявність пільги;

- вибрати три ЗДО за пріоритетністю зі спливаючих списків, в яких міститься інформація про номер, адреса;

-  вибрати бажаний рік зарахування;

-  натиснути кнопку “Зареєструватись”.

16. Перелік інформації, яка доступна в будь-який час кожному користувачу електронної бази даних:

●    перелік ЗДО, їх адреса,

●    кількість груп,

●    фактична можливість наповнюваності кожної групи,

●    пільгова квота,

●    кількість вільних місць.

14. В першій декаді червня відбувається зарахування дітей до закладів дошкільної освіти згідно електронної реєстрації.При отриманні листа, sms про зарахування дитини до обраного ЗДО, батькам слід протягом 30 робочих днів подати оригінали відповідних документів необхідних для зарахування дитини у ЗДО (п.1.5, 1.6).  Якщо протягом 30 робочих днів відповідні оригінали не подані – електронна заявка переноситься в кінець черги вікової групи.

 

15.У разі відсутності вільних місць в обраних ЗДО, заявка залишається в електронному реєстрі до моменту появи місця в обраному ЗДО та автоматично переводиться на наступний навчальний рік.

 

16. Діти, які відвідують ЗДО м.Львова можуть бути переведені в інший ЗДО м.Львова при зміні місця проживання або отримання  висновку ПМПК, за умови наявного вільного місця у ньому, надавши адміністратору електронної мережі підтверджуючі документи: заяву про зарахування, погоджену керівником ЗДО, куди переводиться дитина, копію документу, що свідчить  про зміну місця проживання або витяг з протоколу ПМПК.

 

17. Діти, які відраховані з дошкільного навчального закладу через відсутність з невідомих причин, можуть бути відновлені в ЗДО впродовж 2 - х місяців за умови наявності місця у відповідній віковій групі та з’ясування (підтвердження) причин відсутності.

18. При виникненні будь-яких проблем із електронною реєстрацією, батьки мають право звертатися у службу підтримки за адресою зазначеною на офіційному веб-порталі мережі ЗДО Львівської міської ради http://edu.smart.lviv.ua/.